vRAGEN OF consult    VRIJWILLIGER WORDEN     DEELNEMERS   BLOGS    CONTACT       
                                                                                                 HET HOLISTISCHE FAMILIEHUIS    mEEDOEN      DE DROOM      AGENDA       
  Holistische gezondheid

Holistische gezondheid is al heel oud. Holisme komt van het Griekse woord 'holos' wat aangeeft dat alles in verbinding is. Holisme wordt onterecht gekoppeld aan de spirituele wereld. Er zijn meer mensen die holistisch leven. Ook bij geloofsgemeenschappen zie je soms vermeld staan dat ze op een holistische manier werken. Of bij lichamelijke of geestelijke gezondheidzorg kun je er voor kiezen om holistisch naar een situatie of klacht te kijken. Het maakt niet uit hoe je het ervaart. De basis is dat je er van uit gaat dat alles met elkaar verbonden is. Er is een balans in de mens wat ontstaat als deze verbindingen goed stromen.

Reguliere zorg is een manier om iets stromend te krijgen, vaak met behulp van medicatie. Alternatieve geneeswijze is daarentegen een natuurlijke manier om iets stromend te krijgen wat niet meer stroomt, er worden dan geen medicijnen gebruikt. Alternatieve geneeswijze wordt vaak aan holisme gekoppeld. Toch is holistische gezondheid wat anders dan alternatieve geneeswijze maar het komt wel dicht in de buurt. Bij holistisch gezondheid ga je er van uit dat het lichaam pas in balans is als lichaam, geest en ziel in balans zijn. Wat bij alternatieve geneeswijze over het algemeen meer geïntegreerd is dan bij reguliere geneeswijze.

Bij veel vormen van alternatieve en reguliere geneeswijze wordt een methode toegepast. Deze methode alleen, is niet altijd holistisch maar kan wel een manier zijn om iets stromend te krijgen. Iets stromend krijgen kun je op verschillende lagen doen. Als 1 laag stroomt wil dat niet altijd zeggen dat dat genoeg is, maar soms wel. Meestal is het belangrijk meerdere lagen te bekijken om te laten stromen. En dan heb je meerdere professionals nodig met verschillende beroepen.


Bij holisme gaan we uit van een totaal beeld. Er zijn op de wereld heel veel behandelmethodes en ik geloof dat dat nodig is. Mensen en situaties zijn altijd verschillend. En als je holistisch naar gezondheid kijkt, dan zijn gezondheidsklachten niet allemaal in een hokje te stoppen. Wat bij de ene werkt, werkt bij de ander niet. Als je de ene laag behandeld, moet je soms ook de andere laag behandelen. Soms is dit een zoektocht. Als we alle vormen van zorg met elkaar verbinden, kunnen we een meer passende behandeling maken en betere ondersteuning of begrip bieden bij deze zoektocht. Dit noemt men ook wel integratieve gezondheid. Dit is weer want anders dan holisme. Het gaat dan meer om de samenwerking dan om het mensbeeld.

Wie holistisch leeft weet dat er meer mogelijkheden zijn dan alleen reguliere zorg en soms ook gewoon niet. Deze mensen onderzoeken zichzelf en hun klachten zowel lichamelijk, geestelijk en spiritueel. Bovendien zijn ze veel bewuster bezig met hun gezond leven en gezond blijven. Want hier in is veel meer mogelijk dan men denkt. Wie holistisch leeft onderzoekt een klacht zodra deze ontstaat. Want door een klacht te onderzoeken kun je misschien wat meer voor jezelf leren opkomen, of je begrijpt dat je emoties niet goed uit naar een bepaald persoon of dat je in een situatie zit waar je eigenlijk beter uit kunt gaan. Dit zijn slechts een paar voorbeelden.

Daar gaan nog heel veel geestelijke processen aan vooraf voordat mensen zo ver zijn het hele verhaal te begrijpen omdat je namelijk in contact met lichaam, geest en ziel moet zijn om dit op eigen kracht te kunnen doen. Dit kan best heel confronterend zijn en veel werk, waardoor hulp gewenst is. Sommige mensen geven soms ook snel op. Maar diegene die doorzetten ontwikkelen een kracht en leren begrijpen dat als we willen genezen, wij alle kanten van de klacht mogen zien omdat elke ziekte (zowel lichamelijk als geestelijk) een boodschap heeft. Het gaat niet altijd over de oplossing maar ook over acceptatie.

Het ontwikkelen van kracht

Ziek zijn is niet leuk. Je hebt verschillende ziektes, sommige blijven voor altijd bij je en aan sommige zul je sterven. Soms zijn ziektes niet te begrijpen en loop je van het ene onderzoek naar het andere onderzoek. Jarenlang dokteren, kan je kracht doen ontnemen. Waardoor je al snel tevreden bent en accepteert dat het nu eenmaal zo is. Kracht is altijd een onderdeel van het herstel
of het nu gaat over acceptatie of over verder onderzoek. Kracht heb je ook nodig bij sterven. Het is dus belangrijk dat deze kracht blijft. Kracht ontstaat doordat je bewust wordt gemaakt van de keuzes die je hebt en je zelf beslissingen mag maken. Met keuzes bedoel ik alle keuzes en niet alleen de persoonlijke voorkeur van de behandelaar. Kracht verlies je als keuzes voor jou genomen worden. In alle gevallen zullen er emoties zijn bij elk ziekteproces en die mogen niet vergeten of onderdrukt worden, zodat de kracht bij een persoon blijft of hersteld kan worden.

Wat is holisme?
Bij holisme ga je er van uit dat alles in het lichaam met elkaar verbonden is. Als een mens in balans is, dan is lichaam, geest en ziel in balans. Dat betekent dat de mens zich ontwikkelt op fysiek, geestelijk en spiritueel niveau. Bij lichamelijke en geestelijke klachten kun je onderzoeken waar dit uit balans is geraakt. Holisme is een manier van leven. Sommige mensen leven maar wat en denken nooit eens verder. Bij een holistische levenswijze onderzoek je alles en nog veel meer. Je leert op een andere manier naar jezelf kijken. Als je dan een klacht hebt dan onderzoek je deze ook emotioneel, geestelijk of spiritueel. Iemand die last heeft van zijn lever kan misschien 'wat op zijn lever hebben', iemand die last heeft van zijn knieën kan misschien 'te buigzaam zijn' of 'zijn poot teveel stijf houden'. Als je dit onderzoekt heeft dat invloed op het herstel.

Waarom het geheel onderzoeken?
Gewoon een medicijn van de huisarts is dat niet makkelijker? Waarom zou je alles onderzoeken? Dit is eigenlijk nog een onbekend gebied. Er zijn mensen die beweren dat alles is te genezen als je de emotionele oorzaak vindt. Er zijn ook mensen die beweren dat alles te genezen is als je een goed dieet volgt. Er zijn ook mensen die zweren bij voedingssupplementen, een ander geloofd dat spiritualiteit de oplossing is en artsen geloven in hun eigen medicijnen en operaties. Zo hoort het ook te zijn. Waarom zou je anders voor je werk kiezen als je er niet achter staat? Bij holisme bent jij de belangrijkste schakel in genezing. Je werkt samen met professionals naar gewenst resultaat en onderzoekt alle mogelijkheden. Leren luisteren naar wat jouw lichaam wil vertellen is een weg naar binnen. Daar liggen alle antwoorden die nodig zijn. Dit zorgt ervoor dat je zelf het heft weer in eigen handen neemt. Dit geeft kracht en wijsheid. Het is een nieuwe kijk op gezondheid.

Samenwerking
Als we samenwerken kunnen we de mens meer bieden om een klacht op verschillende manieren te onderzoeken. De moderne mens is bereid wat meer onderzoek te doen naar zijn eigen gezondheid en hier van te leren. Mensen gaan sneller naar een coach of alternatief genezer en sommige beroepen zijn al niet meer weg te denken. En er zijn landen waarbij dit normaler is dan bij ons. Ik geloof in de moderne mens die op onderzoek gaat op internet, cursussen volgt, beweegt en gezond eet. Juist in deze tijd met veel informatie op social media, onderzoeken we onze gezondheid. Ik geloof dat de moderne mens verder durft te kijken dan reguliere zorg en daarin ook zijn weg kan of wil vinden. Of in ieder geval dit kan ontwikkelen. Maar ook dat de moderne mens bewuster met gezond leven en gezond blijven omgaat. Ze stellen zichzelf regelmatig de vraag wat ze kunnen doen om nog gezonder te leven.

Spiritualiteit of zingeving
Spiritualiteit heeft vele vormen. Maar gelukkig geen leefregels. Ook hier mag ieder voor zichzelf onderzoeken wat spiritualiteit voor hem of haar betekent. Het mooiste is dat je diepgang kunt ervaren wat soms op een zachte manier opluchting of begrip geeft. Sommige ziektes en zeker ongeneselijke ziektes, kunnen hard binnen komen. Het kan je wereld kompleet op zijn kop zetten. Mensen zoeken dan vaak naar de zin van het bestaan. Of de zin van hun leven. Ze zoeken antwoorden op vragen zoals waarom? Is dit het? Spiritualiteit kan kracht en ontspanning geven zodat je dingen beter kunt begrijpen. Het kan het herstel beïnvloeden of de dood verzachten. Veel holistische zorg die wordt aangeboden, heeft haar eigen mening over spiritualiteit. Iedereen mag doen waar het zich goed bij voelt. Misschien ga je liever naar de kerk of zoek je gezelschap in spirituele kringen. Het gehele holistische pad is geen leefregel maar een weg waarin je jezelf leert onderzoeken. De antwoorden die je vindt zijn altijd uniek. Iedereen bezit slechts een stukje van de waarheid.

Holisme is geen oplossing
Niemand heeft de oplossing. Een goede gezondheid is vaak een samenwerking van jou en professionals om tot gewenst resultaat te komen. Een resultaat wat bij jou past. Past het resultaat niet dan kun je verder op onderzoek gaan bij andere professionals. Maar niet iedereen heeft voor jou een oplossing of antwoord. Soms is de volgende stap acceptatie van wat je niet accepteren kunt. Holisme is geen tovermiddel. Ieder mens is anders. Sommige mensen kunnen pas tot acceptatie komen als ze alles hebben onderzocht. Holisme is slechts een manier van leven waarbij je wat ruimer denkt of leert denken en opkomt voor jouw eigen gezondheid. We leren dagelijks over gezondheid en holisme geeft je de ruimte te leren en groeien wat je tot aan je dood blijft doen. Het staat los van welke behandel methode dan ook en wordt overdragen door de persoon die je helpt. Deze leeft holistisch en moedigt je aan, jouw klachten verder te onderzoeken en open te staan voor meerdere opties. Iedere behandelaar doet dit op eigen wijze. Zo ontstaat er kracht en energie op jouw eigen unieke pad.Over de schrijfsterKlik hier
 

     
     
Diclamer
Privacy verklaring
Contact
Voorwaarde
Meedoen
Het holistiche familiehuis
info@hetholistischefamiliehuis.nl
www.hetholistischefamiliehuis.nl
Harderwijk