Familie     Het kind     Het holistische familiehuis     Vragen of consult     Nieuwsbrief     Gratis E-boek     Deelnemers/Vrienden     Vrijwillgers     Blogs     De droom     Agenda     Contact 

Disclaimer voor de website www.hetholistischefamiliehuis.nl  
Het holistische familiehuis is een onderdeel van het bedrijf Kernkind gevestigd te Harderwijk. KVK 08141678

Bewust opvoeden behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Voor het gebruik van deze website zijn gebruikersvoorwaarde van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarde en deze te hebben aanvaard.


Beperkte aansprakelijkheid
Bewust opvoeden zorgt dat veranderingen en actualiseren van de website zo zorgvuldig mogelijk met alle aandacht plaatsvindt. Ondanks dat is het toch mogelijk dat de inhoud onvolledig is of onjuist. De teksten die op de website staan zijn zorgvuldig uitgekozen en nagelezen. Toch kan het voorkomen dat er nog fouten instaan. Bewust opvoeden stelt zich niet verantwoordelijk voor fouten die door andere zijn gemaakt.

De teksten op de website zijn geschreven door anderen. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk deze teksten uit kiezen. Wij zijn niet aansprakelijk door uitspraken die door anderen zijn geschreven. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan bewust opvoeden nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Bewust opvoeden heeft het recht teksten toe te voegen en te verwijderen. Bij het verwijderen van teksten heeft bewust opvoeden geen toestemming nodig. Verwijdering kan plaatsvinden als er onvoldoende ruimte is, klachten zijn, twijfel is aan de echtheid of als het artikel de website niet meer dient.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij bewust opvoeden en de schrijvers van de artikelen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van de schrijvers of zonder bronvermelding.

Artikelen zijn geplaatst met toestemming van de schrijvers. Mocht u hier over twijfelen dan worden de teksten verwijderd.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Foto’s zijn gekocht bij Getty pictures of van de gratis website pixabay. Sommige foto’s zijn zelfgemaakt of gemaakt voor mensen die de foto’s graag met ons delen. Mochten er foto’s op de site staan die volgens jou niet rechtenvrij zijn laat dit dan weten. De foto’s worden zo snel mogelijk verwijderd.

Foto’s die zijn geleed met ons door hobby fotograven worden eigendom van het holistisch familiehuis als deze zijn weggegeven.


Medische Disclaimer
De artikelen zijn met grote zorgvuldigheid geschreven en van algemene aard. Ze zijn niet bedoeld om hulpverlening uit te sluiten. Je gaat akkoord dat zelf verantwoordelijk bent op tijd hulp te zoeken als dat nodig is.

Aansprakelijkheid
Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van bewust opvoeden door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

E-mail
Bij het sturen van een e-mail of gebruik maken van de contact pagina ben je op de hoogte van de privacyreglement op deze website.
            
         

V


Diclamer
Privacy verklaring
Contact
Voorwaarde
Meedoen
 
   

  Het holistiche familiehuis
info@hetholistischefamiliehuis.nl
www.hetholistischefamiliehuis.nl
Harderwijk